Disclaimer Brickizimo-Toys.com

 Algemeen

BRiCKiZiMO-Toys.com (Kamer van Koophandel 54218276), hierna te noemen BRiCKiZiMO-Toys.com, verleent u hierbij toegang tot www.BRiCKiZiMO-Toys.com nodigt u uit het aangebodene te kopen. BRiCKiZiMO-Toys.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BRiCKiZiMO-Toys.com spant zich in om de inhoud van www.brickizimo-toys.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.brickizimo-toys.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BRiCKiZiMO-Toys.com.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.brickizimo-toys.com. BRiCKiZiMO-Toys.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. BRiCKiZiMO-Toys.com zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BRiCKiZiMO-Toys.com en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BRiCKiZiMO-Toys.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.